DĖL RŪKYMO BALKONUOSE IR KITOSE PATALPOSE.
LIETUVOS RESPUBLIKOS TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. i-1143 19 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

**********************************************************************************************************************
ĮSAKYMAS DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO V. KRĖVĖS PR. 82A BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS
ĮSAKYMAS DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO V. KRĖVĖS PR. 82B BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS
**********************************************************************************************************************
Neveikia forumo el. pašto išsiuntimas. Ieškau problemos sprendimo. Jei, žinote, kaip išspręsti šią problemą, lauksiu pagalbos. Registruojantis, norint pakeisti pamirštą slaptažodį, ar kilus kitiems klausimams, rašykite dainavos.forumas@gmail.com
**********************************************************************************************************************
Liepos 4 dieną įvyko visuotinis bendrijos susirinkimas. Rezultatai bus paskelbti vėliau.
***********************************************************************************************************************
Gerb. kaimynai. š.m. rugpjūčio 6 d. maždaug nuo dienos vidurio iki vakaro, už A namo, vėjas nešiojo statybų apšiltinimo medžiagą. Ir yra žinių, kad nukentėjo mūsų bendrijos tvora ir keli automobiliai.
Pažiūrėkite savo automobilius, ar jų neapgadino.

***********************************************************************************************************************
2023 08 07 82A namo karšto vandens sistemos recirkuliacinės linijos rekonstrukcijos darbai baigti. Ryt pridavinės darbus.
***********************************************************************************************************************

Registruojantis, norint pakeisti pamirštą slaptažodį, ar kilus kitiems klausimams, rašykite dainavos.forumas@gmail.com

***********************************************************************************************************************
Pranešimas
Nuo 2024 04 02 dienos
bendrijos valdybos pirmininko pareigas perima
Andrius Martusevičius

Kontaktiniai duomenys išlieka tie patys

***********************************************************************************************************************
SKELBIMAS

DNSB „Dainavos dvyniai“ reikalingas Bendrijos Valdybos pirmininkas.
Atlyginimas: 700 Eur (į rankas).


Susidomėjusius prašome kreiptis:
dainavos.dvyniai@gmail.com arba telefonu 864571997.

Taip pat kviečiame kreiptis, norinčius kandidatuoti į Bendrijos Valdybos narius.

DNSB „Dainavos dvyniai“
Valdyba


SKELBIMAS SPAUSDINIMUI
***********************************************************************************************************************
Pranešimas
2024 06 30 Bendrijos l.e.p. valdybos pirmininko pareigas baigia
Andrius Martusevičius.
Bendrijai reikalingas Bendrijos pirmininkas. Norinčius prašome kreiptis.

***********************************************************************************************************************
KVIETIMAS!

2024 m. liepos 18 d. 19 val.

Bendrijos kieme esančioje žaidimų aikštelėje organizuojamas

Bendrijos narių visuotinis ataskaitinis

Susirinkimas

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimai.
2. Bendrijos pirmininko rinkimai. Jei norite tapti Bendrijos pirmininku, prašymą siųskite el.
paštu dainavos.dvyniai@gmail.com iki 2024-07-16.
3. Revizijos komisijos rinkimai. Jei norite tapti Revizijos komisijos nariu, prašymą siųskite el.
paštu dainavos.dvyniai@gmail.com iki 2024-07-16.
4. Ginčų komisijos rinkimai. Jei norite tapti Ginčų komisijos nariu, prašymą siųskite el. paštu
dainavos.dvyniai@gmail.com iki 2024-07-16.
5. Valdybos narių rinkimai. Jei norite tapti Valdybos nariu, prašymą siųskite el. paštu
dainavos.dvyniai@gmail.com iki 2024-07-16. Kandidatas privalo būti Bendrijoje esančio
buto ar komercinių patalpų savininkas arba bendrasavininkas.
6. 2023 m. bendrijos veiklos ataskaitos tvirtinimas. Ataskaita patalpinta Bendrijos forume
http://www.dainavosdvyniai.lt, prieinama tik registruotiems nariams. Norintys ataskaitą gauti į
pašto dėžutę ar el. paštu, rašykite dainavos.dvyniai@gmail.com . Jei turite klausimų
ataskaitai, prašome juos pateikti raštu dainavos.dvyniai@gmail.com iki 2024-07-16.
7. Bendrijos biudžetas, turimos lėšos, planuojamos išleisti, planuojamas lėšų rezervas.
8. Kiti klausimai.

DNSB „Dainavos dvyniai“ Bendrijos Valdyba

SKELBIMAS SPAUSDINIMUI

Vidaus taisyklės

Įstatai, vidaus taisyklės, nuorodos ir kt.
adminas
Site Admin
Pranešimai: 57
Užsiregistravo: 2016-01-05 18:44

Vidaus taisyklės

Neperskaitytas pranešimas adminas » 2016-01-19 03:13

DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJOS „DAINAVOS DVYNIAI“
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. Bendroji dalis.
1. DNSB „Dainavos dvyniai“ daugiabučių namų bendrijos vidaus tvarkos taisyklės nustato tvarką, kurios nereglamentuoja kiti teisės aktai bei norminiai dokumentai, bendrasavininkams naudojantis patalpomis, kurias administruoja bendrija, bei transporto priemonių įvažiavimo ir išvažiavimo iš namo kiemo teritorijos tvarką.
2. Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą Bendrasavininkams teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikoma drausminė, materialinė atsakomybė.
3. Taisyklėse neaptartos situacijos, klausimai ir ginčai, kylantys dėl jų taikymo, sprendžiami įstatymų bei po įstatyminių norminių aktų nustatyta tvarka.
4. Taisyklėmis siekiama skatinti bendrasavininkius aktyviau rūpintis gyvenamojo namo bei teritorijos būkle, dalyvauti bendrijos valdyme ir tausoti, gerinti bei gražinti gyvenamąją aplinką.
4. Taisyklės tvarkomos, pildomos, keičiamos DNSB „Dainavos dvyniai“ valdybos narių susirinkimo metu.
II. Bendrojo naudojimo objektai.
Bendrojo naudojimo objektai - bendroji dalinė daugiabučio namo savininkų nuosavybė. Tai yra:
1. Bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, Perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys);
2. Bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė;
3. bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar
tretiesiems asmenims.
4. Namui priskirto žemės sklypo teritorija kuri nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims.
III. Bendrasavininkų teisės ir pareigos.
1. Draudžiama be atskiro bendrijos valdybos leidimo keisti, perdarinėti, savarankiškai remontuoti bet kokias bendro naudojimo patalpas, keisti, ardyti ar kitaip gadinti namo fasadą ir bendrojo naudojimo patalpų sienas.
2. Draudžiama išmontuoti, taisyti, keisti domofonus, judesio daviklius, lauko durų kodines spynas bei kitus bendro naudojimo patalpose esančius apskaitos, šildymo prietaisus bei įrenginius. Pastebėjus bendro naudojimo patalpose esančių sistemų ir/ar prietaisų gedimus privaloma kuo skubiau informuoti Bendrijos valdybos pirmininką.
3. Pastebėjus pastatui ar gyventojų saugumui pavojų keliančius požymius būtina kuo skubiau apie tai informuoti bendrijos valdybos pirmininką.
4. Naudojantis objekte veikiančiais liftais privaloma laikytis lifto naudojimosi taisyklėmis.
5. Draudžiama objekte veikiančiais liftais transportuoti daiktus, kurie dėl savo matmenų ar savybių galėtų pažeisti lifto vidinės dalies apdailą.
6. Pridergus liftą, būtina jį išvalyti.
7. Draudžiama bute (komercinėje patalpoje), sandėliuke ir visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant vidinį kiemą, pastatų stogus ir palėpes, laikyti degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
8. Be Bendrijos valdybos pritarimo - griežtai draudžiama visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant pastatų prieigas, pastatų stogus, vidinį kiemą montuoti bet kokią statytojų nenumatytą įrangą ir (ar) prietaisus.
9. Išeinant iš bendro naudojimo patalpos, bendro koridoriaus, kuris yra atskirtas durimis ar namo rūsio, jeigu tuo metu ten nėra kito asmens, būtina užrakinti duris ir išjungti apšvietimą.
10. Draudžiama be specialaus leidimo didinti buto (komercinės patalpos), sandėliuko, balkono plotą pasinaudojus bendromis namo erdvėmis ir (ar) balkonų plotu.
11. Namo vidiniame kieme draudžiama naudotis motorinėmis ar kitomis triukšmo normas viršijančiomis transporto priemonėmis ar įrengimais, o nuo 21.00 val. triukšmauti.
12. Tyliuoju paros metu, t.y. nuo 21 val. iki 8 val. draudžiama triukšmauti ar kitaip trikdyti aplinkinių ramybę, atlikti buto remonto, apdailos darbus. Būtina įsitikinti ar nesuveikusi jums priklausančio automobilio signalizacija ir esant gedimui ją išjungti.
13. Namo vidiniame kieme griežtai draudžiama vedžioti ar kitokiais būdais laikyti, o visose bendro naudojimo patalpose ir namo išorės prieigose be priežiūros paleisti, vedžioti ar laikyti bet kokius gyvūnus.
14. Laikant gyvūnus gyvenamosiose patalpose, būtina vadovautis gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklėmis bei LR Gyvūnų globos bei laikymo įstatymu. Gyvūnų savininkai, pažeidę Gyvūnų auginimo ir laikymo Kauno mieste taisykles, baudžiami administracine tvarka pagal Administracinės teisės pažeidimų kodekso 110 ir 161 str.
15. Draudžiama namo kieme keisti pastatytų įrenginių vietą, juos gadinti, ardyti ar kitaip keisti esamą būklę bei sudėtį.
16. Valant buto balkonus nuo purvo, sniego ar pan. būtina laikytis visų higienos ir saugumo priemonių, bei užtikrinti, jog tokie valymo darbai neužterš kitų balkonų ir nesužalos kitų asmenų. Draudžiama purtyti kilimus, patalynę pro buto langus ir balkonus.
17. Draudžiama į bute (komercinėje patalpoje) esančią kanalizacijos sistemą mesti kietąsias medžiagas, higienos reikmenis, pilti skystąsias atliekas kurios galėtų pabloginti ar sutrikdyti bendros namo nuotekų sistemos funkcionavimą.
18. Namo teritorijoje automobilius palikti stovėti ar sustoti tik leistinose vietose, nepalikti automobilių tam neskirtose vietose, pažymėta specialia juosta, ženklais ir ant pėsčiųjų takų. Draudžiama plauti automobilius namo teritorijoje. Taip pat draudžiama atlikti tokius automobilių remontus, kurie keltų triukšmą ar darytų žalą bendrijos turtui.
19. Draudžiama laikyti šiukšles bendro naudojimo patalpose, mėtyti jas pro buto (komercinės patalpos) langus ar balkonus. Draudžiama rūkyti balkonuose.
20. Griežtai draudžiama palikti įvairaus dydžio atliekas šalia konteinerių ( padangas, buitinius prietaisus, tekstilės ir kitus gaminius).
21. Griežtai draudžiama rūkyti visose bendro naudojimo patalpose, įskaitant liftų holus, laiptines.
22. Griežtai draudžiama vaikščioti ant pastato stogo.
23. Kabinti skelbimus galima tik skelbimų lentose prieš tai gavus bendrijos valdybos sutikimą. Gyventojai savo asmeninius skelbimus gali kabinti tik skelbimų lentose, tačiau bendrijos valdybos sutikimas nereikalingas.
24. Pagal galimybę dalyvauti organizuojamose gyventojų talkose tiek žiemos sezono metu, tiek šiltuoju metų laiku.
25. Padaręs žalą Bendrijos turtui, jo narys apmoka būtinas išlaidas.
26. Dalyvauti visuotiniuose Bendrijos susirinkimuose ir pagal galimybes teikti pagalbą sprendžiant bendrijos problemas.
27. Bendrose patalpose draudžiama ūkinė komercinė veikla, be atskiro bendrijos valdybos sutikimo.
PATVIRTINTA: 2014 m. gegužės mėn. 21 d. Visuotinio-ataskaitinio bendrijos susirinkimo protokolu Nr. 20140521/1

Grįžti į

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: 1 ir 0 svečių